Advocatenkantoor Refuge
 
Aanbestedingsrecht, Belastingrecht, Ondernemingsrecht, Familie- en Erfrecht

Het advocatenkantoor

Mr. C.B.F. Refuge - Cesar - heeft het Advocatenkantoor Refuge geopend op 1 september 2017, maar is al in 1987, ruim 30 jaar geleden voor de eerste keer beëdigd als advocaat en heeft toen ruim 7 jaar gewerkt als advocaat. In de loop van de jaren heeft Cesar veel verschillende soorten zaken behandeld, steeds vanuit de optiek van de ondernemers. In de afgelopen 20 jaar is Cesar docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan de opleidingen BKMER, Small Business, Facilitair Management, Accountancy, HBO rechten en Fiscaal recht en heeft les geven op zowel voltijd-, deeltijd en post-HBO opleidingen. Bij deze opleidingen is steeds het bedrijfskundig belang leidinggevend en staat het belang van de organisatie, de onderneming, voorop. Ik blijf aan de HAN verbonden als docent. Hoewel ik op veel juridische gebieden werk heb verricht, wil ik mij nu met name richten op het aanbestedingsrecht, het belastingrecht, het ondernemingsrecht en het familie- en erfrecht.

Omdat het voor een ondernemer geen vraag is of hij zijn diensten of producten wil verkopen aan een overheidsorganisatie, maar wel hoe hij dat juridisch moet vormgeven met alle wetgeving die is ontstaan met de verplichten (Europese) aanbestedingen, heb ik mij altijd sterkgemaakt om het aanbestedingsrecht in te voeren op mijn school en heb ik mij hierin in de afgelopen 10 jaar verdiept en lesgegeven. Ik heb een sterke drive om mijn cliënten hierin optimaal te ondersteunen.

Voor ondernemers is het onderscheid tussen belastingrecht en overige rechtsgebieden dat vaak wordt gemaakt onbegrijpelijk. In het buitenland, zoals in de USA, worden alle belastingzaken ook gewoon behandeld door advocaten. Omdat het financiële aspect van het recht mij altijd heeft getrokken, heb ik na de afronding van mijn studie Nederlands recht Belastingkunde (Fiscale Economie) gestudeerd aan de economische faculteit van de Universiteit van Tilburg (Tilburg University). In de advocatuur heb ik een aantal fiscale strafzaken behandeld en wil ondernemers op een breder gebied fiscaal-juridisch bijstaan.

In 1987 ben ik gestart op de sectie ondernemingsrecht van het advocatenkantoor Nolst Trenité in Rotterdam (thans Simmons & Simmons) en sinds die tijd heb ik mij met name gericht op ondernemers. Ondernemers hebben niet de kans om rustig elk rechtsgebied een voor een te bekijken, maar krijgen meestal alles tegelijk op zich af. In mijn praktijk heb ik voor mijn cliënten de meeste problemen op juridisch vlak mogen helpen oplossen en dat varieerde van een enkele strafzaak (Wet economisch delicten ed.) tot arbeidszaken, incassozaken en conflicten binnen maatschap en vennootschap. Ik zie het begrip ondernemingsrecht als een heel ruim begrip dat eigenlijk alle rechtsgebieden omvat waarin ik ondernemers ondersteuning wil bieden.

Tenslotte het Familie- en Erfrecht. In 2013 ben ik afgestudeerd in het Notarieel recht. Met deze opleiding had ik ook kandidaat-notaris kunnen worden, maar ik heb er voor gekozen om weer de advocatuur in te gaan. Met deze opleiding heb ik wel een extra verdieping gehad in het familie- en erfrecht die ik graag inzet in mijn praktijk. Als advocaat heb ik vrij veel echtscheidingen moeten begeleiden en de financiële kant van de echtscheiding is altijd een uitdaging. Vanuit mijn fiscale achtergrond en mijn voorkeur voor de financiële aspecten van het recht heb ik dit altijd optimaal kunnen begeleiden. Met name bij echtscheidingen van ondernemers kan dit soms een verschik betekenen voor de continuïteit van de onderneming. Dit laatste speelt ook een grote rol bij erfenissen. Ondernemers kunnen in hun testament de beoogde opvolger aanwijzen, maar doen dit vaak niet en vaak wordt de keuze in de loop van de jaren ook niet geactualiseerd. Bij erfrechtelijke problemen en de bijbehorende fiscale problemen, wil ik ook graag mijn begeleiding verlenen.

Het is natuurlijk mogelijk om mij incidenteel in te schakelen bij problemen, maar vaak werkt het beter om vooraf of op regelmatige basis contact te onderhouden en zo een goede band op te bouwen. Het voorkomen van juridische problemen door het gebruiken van goede juridische documenten en het vooraf vinden van de juiste juridische route is vaak beter dan achteraf te moeten procederen.

 

 

 

Ons team

Mr. C.B.F. Refuge (Cesar)

Mr. C.B.F. Refuge (Cesar)

Positie Advocaat

Over Cesar is in 1987 beëdigd als advocaat in Rotterdam en heeft 7 jaar gewerkt als advocaat op verschillende advocatenkantoren, daarna heeft Cesar 2 jaar gewerkt bij de DAS rechtsbijstand in Amsterdam en in de afgelopen 20 jaar heeft Cesar als docent recht gewerkt bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en is op 30 augustus 2017 opnieuw beëdigd als advocaat bij de rechtbank Gelderland in Arnhem.